• La crisi climàtica i la sequera són una realitat arreu del món, sobretot en regions de pluges irregulars com Catalunya. De fet, aquí ja estem en fase d’emergència, on la Generalitat ha implementat un Pla Especial de Sequera (PES) que afecta sectors com l’hostaleria, el turisme, els gimnasos i les piscines, que utilitzen molta quantitat d’aigua en la neteja i el rentat. Per això, des d’Arpe proposem el canvi a tovalloles de microfibra sostenibles, que ocupen un 70% menys d’espai i estalvien un 55% d’aigua en el rentat.

  • El Pla Especial de Sequera (PES) estableix que els usos que no siguin per a l’abastament a la població (com reg agrícola, ramader, industrials o recreatius) han de reduir els seus consums en un percentatge establert. Així, el PES també ofereix la possibilitat de flexibilitzar les reduccions presentant un Pla d’estalvi a l’ACA, basat en informació objectiva i criteris quantificables.

    Una solució innovadora, eficient i quantificada per reduir significativament l’ús d’aigua seria canviar les tovalloles actuals per les tovalloles Arpe, fetes amb fil rPET post-consum: reciclades, reciclables, lleugeres, compactes i d’assecat ràpid.

  • En col·laboració amb Inèdit i Leitat, des d’Arpe vam analitzar el cicle de vida de les nostres tovalloles segons la ISO 14040-44: 2006. I els resultats van ser reveladors. En comparació amb una tovallola tradicional de cotó, la nostra tovallola Arpe emet un 76% menys de CO2 a l’atmosfera durant el procés de producció. A més a més, consumeix un 58% menys d’energia, un 40% menys de sabó i, el que ens interessa, un 55% menys d’aigua durant el rentat.

  • De fet, el Cas d’Èxit dels gimnasos DiR és un exemple real d’aquest estalvi. Els DiR ofereixen una tovallola a cada persona que entra al gimnàs, rentant-ne milers cada dia. Així, l’any 2013 van decidir passar-se a tovalloles de microfibra Arpe i, des de llavors, no hi ha hagut marxa enrere.

    En un context de sequera cada vegada més preocupant, és imperatiu que les empreses adoptin pràctiques responsables per garantir un futur viable per a tothom (i per a elles mateixes). Així, les tovalloles Arpe són una primera solució a aquest gran problema.

1 de 4