Política de l'empresa

La política, la missió i la visió empresarial d'Arpe són elements estratègics essencials que integren i inspiren el compromís de satisfer les necessitats de les parts interessades a partir d'una gestió responsable des del àmbit triple de la responsabilitat social, econòmica i ambiental .

La Direcció considera necessari exposar els seus principis d'actuació en forma de Política Integrada (qualitat, medi ambient i social), així com també la missió i la visió, per orientar i inspirar les actuacions de l'empresa i posar manifest el compromís públic de l'organització davant de tots els grups d'interès.

Per tant, manifestem que la missió de l'empresa és mantenir el lideratge europeu en la personalització de microfibres per al sector del producte promocional. La nostra visió és arribar a ser la referència mundial en creativitat, disseny i innovació de nous productes tèxtils personalitzats per a aquest mercat.

A fi d'aconseguir el nostre objectiu, assegurar l'alta qualitat dels nostres productes i serveis, protegir el medi ambient i promoure els valors socials, Arpe es compromet a implantar i mantenir el Sistema Integrat de Gestió Ambiental i de la Qualitat, basat en les normes UNE-EN-ISO-14001 i UNE-EN-ISO-9001.

Per posar en pràctica aquests principis, la Direcció d'Arpe es compromet a:

< p>· Que la finalitat de les activitats de l'empresa sigui la satisfacció de les parts interessades oferint uns productes i serveis de la més alta qualitat.

· Complir amb l'estàndard global del contingut reciclat (GRS), cadena de custòdia, pràctiques socials, ambientals i restriccions químiques.

· L'octubre del 2020, ens adherim al Pacte Mundial de les Nacions Unides (una gestió ètica) que ens compromet a contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

· Assegurar l'aprovisionament de les matèries des del marc de la Responsabilitat Social i assegurant-ne la qualitat.

· Consolidar l'empresa i els seus llocs de treball, a fi d'aportar estabilitat al personal d'Arpe.

· Formar, capacitar i sensibilitzar el personal per afrontar amb èxit la política, la missió i la visió de l'empresa.

· Buscar la innovació i la millora contínua com a resposta a les necessitats de les parts interessades, la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació.

· Difondre aquesta política a tots els nivells de l'organització, clients, proveïdors i també les parts interessades.

· Adoptar les mesures necessàries per complir els requisits legals aplicables a les activitats que es desenvolupen, així com tots aquells requisits del sistema de gestió implantats.

· Definir i revisar periòdicament els objectius establerts en compliment d'aquesta política, en el marc del procés de millora contínua de les actuacions de l'organització.

· Millorar contínuament l'eficàcia del sistema integrat de gestió en matèria de qualitat i medi ambient, considerant els aspectes socials que s'integren a l'empresa.

· Donar a conèixer l’existència del procediment i registre del Protocol contra l’assetjament sexual i sexista, i la necessitat del seu compliment.

La Direcció d'Arpe