• Des d'Arpe, fa anys que vetllem per una indústria tèxtil responsable, per una manera de consumir i produir molt més conscient amb el planeta. Tenint en compte tots els nostres processos i impactes, i esforçant-nos per reduir-los al mínim. Així, després d'anys pel nostre compte, ens hem associat amb Inèdit per convertir-nos una empresa neutra en carboni.
  • PRIMER PAS: ANALITZAR
    Inèdit és un estudi d'ecoinnovació estratègica, per la qual cosa va analitzar tots els processos, materials i impactes de la nostra empresa. Així, vam poder revelar els punts crítics en què incidir amb l'objectiu de reduir la nostra petjada de carboni.

    SEGON PAS: REDUIR
    Tota la informació ens va servir de base per al Pla d'Acció Climàtica 2019-2030, determinant la línia principal d'actuació, amb accions i subaccions en els àmbits de primeres matèries, energia, mobilitat i residus.

TERCER PAS: IMPLEMENTAR
Ara és moment de començar a implementar totes les accions, re-analitzant els resultats i re-implementant més accions, per tal d'aconseguir la neutralitat de carboni l'any 2030.

1 de 4